یاس

روش اسنادی

روش اسنادی

مقدمه:

روش های کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع از حیث روش, ماهیتاً کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است.

با توجه به نقش و سهمی که روش های کتابخانه ای در تحقیقات علمی به طور کلی دارد, لازم است محققان از روش های کتابخانه ای مطلع بوده, تجربه و تبحر لازم را در استفاده از آنها به دست آورند.

متن

گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای, آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است, که برای این کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نیز استفاده از تجارب دیگران و همچنین راهنمایی کتابداران کتابخانه مهارت لازم را بدست آورند.

در اینجا به طور اجمال به چند نکته درباره کتابخانه ها اشاره می شود:

نکته اول: نظام ها و سیستم های طبقه بندی کتابخانه ها پیچیده است. در حال حاضر سیستم های غالب در روش های کتابداری سیستم دیویی و سیستم کنگره است.

نکته دوم: شیوه جستجوی کتاب یا منبع مورد نیاز در کتابخانه است.

نکته سوم: اینکه در کتابخانه ها دو دسته منبع وجود دارد: اول, منابعی که به امانت داده می شود و دوم منابعی که به امانت داده نمی شود و محقق مجاز است در کتابخانه به کار خود بپردازد.

نکته چهارم: اینکه که محقق ملزم به رعایت آداب و ضوابط حاکم بر کتابخانه است.

نکته پنجم: اینکه کتابدارام مأموریت راهنمایی متقاضیان و نیز تأمین خدمات مورد نیاز را دارند.

نکته ششم: اینکه کتابخانه ها و کتابداران معمولا هدف های خاص کتابداری را بیشتر تعقیب می کنند.

نکته هفتم: اینکه کتابخانه ها علاوه بر تأمین کتاب, سرویس ها و خدمات جانبی نیز ارائه می دهند.

نکته هشتم: اینکه کتابخانه آیین نامه و مقررات خاصی دارد و محقق باید با مفاد این آیین نامه که معمولا یا روی دیوار یا جعبه اعلانات نصب شده است یا نزد کتابدار است آشنا شود.

انواع سند: در مطالعه کتابخانه ای اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار میگیرد, که عبارتند از:

- کتاب ها , مقاله ها و مجلات, میکرو فیلم و میکروفیش, دیسکها و دیسکتهای رایانه ای, اسناد اصل, سایت ها و سیستمهای اطلاع رسانی رایانه ای, اسناد دولتی, نشریه های رسمی دولتی, مطبوعات, اسناد صوتی و تصویری, آمارنامه ها, مطبوعات, اسناد شخصی و خصوصی.

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای:

این ابزار بسته به نوع سند و هدف محقق از گردآوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است که عمده ترین آنها عبارتند از: فیش, جدول و فرم, پرسشنامه استخراج اطلاعات, نقشه و کروکی.

- برای آشناتر شدن با این موارد می توانید به کتاب دکتر محمدرضا حافظ نیا/ مقدمه بر روش تحقیق رجوع کرد.

نتیجه گیری: روش های کتابخانه ای بسته به نوع سند و موضوع محقق ممکن است با استفاده از فیش, جدول, نقشه و کروکی, فرم های شبه پرسشنامه و یا ترکیبی از آنها انجام پذیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 21:6  توسط زینب   |